Startup làm xe đạp in 3D gọi thành công 25 triệu USD

Sau khi bán lại Misfit, Sonny Vũ cùng vợ ông Lê Diệp Kiều Trang – cựu…