Tự lắp ráp tàu thám hiểm sao Hỏa tại nhà

ESA đã cung cấp các bản vẽ kỹ thuật và phần mềm miễn phí trên mạng,…