Nhà in 3D xây từ đất

Theo tờ The Guardian, các nhà khoa học đã phát triển công nghệ sử dụng đất…