Điều trị tổn thương dạ dày bằng công nghệ in 3D sinh học

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm ra cách thức mới để xử lý các…