Máy In 3D Hoạt Động Hết Công Suất Trong Mùa Dịch COVID 19

Trong các phòng thí nghiệm nhỏ trên khắp Bosina và Herzegovina, máy in 3D đang hoạt động…